TEAM NEWS WATCH

VISHAL KUMAR SINGH

MANISH KUMAR

SANTOSH KUMAR

SHASHIKANT RAI

KUMAR RAUSHAN

DR. IMBESATUL HAQUE

NAGENDRA SINGH CHAUHAN

RISHABH SINGH

SUMREEN RAI ‘YOGI’

AMRITA KUMARI

NISHANT JHA

DR. PRABHAKAR JHA

PRIYANKA JHA

TARUN KUMAR

IMTIYAZ ALI KHAN